ProRail wil uitzondering op strenge bouwregels

ProRail wil uitzondering op strenge bouwregels

De Nederlandse spoorbeheerder ProRail vraagt om een uitzondering op de strenge bouwregels die de overheid oplegt. Het bedrijf wil namelijk kunnen blijven werken aan duurzame spoorprojecten, maar bepaalde stikstofregels staan dit in de weg. Deze projecten dragen bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs.

ProRail zet zich al in voor verduurzaming door bijvoorbeeld emissievrije bouwplaatsen en treinen die rijden op elektriciteit of waterstof na te streven. Toch denkt topman John Voppen dat er nog meer nodig is om duurzame projecten op korte termijn uit te kunnen voeren. Hij pleit daarom voor ruimere normen tijdens de bouwfase van spoorwerkzaamheden.

Helaas spelen niet alleen de stikstofregels ProRail parten. Ook zijn er personeel- en materiaaltekorten die ervoor zorgen dat de uitvoering van een kwart van alle spoorprojecten vertraging oploopt. Dit zorgt voor een spagaat, omdat het bedrijf wel steeds meer werk moet verzetten om Nederland na 2030 per spoor bereikbaar te houden.

ProRail wil ook af van de strenge regels voor het opheffen van overwegen. Een uitzonderingspositie krijgen is echter geen eenvoudige procedure, zoals blijkt uit de beslissing van de Raad van State in november. Bouwprojecten krijgen namelijk niet meer automatisch toestemming om tijdelijk stikstof uit te stoten. De regering had het CO2-transport- en opslagproject Porthos in de Rotterdamse haven een vrijstelling gegund, maar de Raad achtte dit niet langer juridisch houdbaar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.