FedEx begint overleg over personeelsinkrimping in Europa

FedEx begint overleg over personeelsinkrimping in Europa

FedEx heeft vandaag voorstellen aangekondigd om haar personeelsbestand in Europa te stroomlijnen als onderdeel van lopende maatregelen om de structurele kosten te verlagen. De Europese voorstellen betreffen het reduceren van het aantal medewerkers met 1.700-2.000 binnen de backoffice- en commerciële teams van FedEx, onderhevig aan lokale wetgeving en procedures voor overleg.

Tot de voorgestelde veranderingen in Europa behoren het verwijderen van posities en het samenvoegen van teams in de getroffen backoffice- en commerciële functies. Ook worden bepaalde activiteiten in de regio samengebracht om in gedeelde servicecentra onder te brengen in landen die het best overeenstemmen met onze behoeften en met de bestaande FedEx vastgoed footprint. De veranderingen hebben geen gevolgen voor FedEx klanten en de service die zij mogen verwachten.

“FedEx gaat door een transformatie om zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende marktdynamiek en tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten,” aldus Richard W. Smith, chief operating officer, International and chief executive officer, Airline, Federal Express Corp. “Naast het werk dat we gedaan hebben om onze netwerken te optimaliseren, nemen we de nodige maatregelen om veel van onze functies te stroomlijnen om de structurele kosten te verlagen, terwijl we tegelijkertijd een uitstekende service aan onze klanten blijven leveren. We nemen deze beslissingen niet lichtzinnig, maar ze zijn essentieel om FedEx op de juiste koers te brengen voor de toekomst.”

In overeenstemming met de Europese en nationale arbeidswetgeving zullen de overlegprocedures op nationaal niveau worden uitgevoerd volgens verschillende tijdschema’s in de regio. Medewerkers zullen op de hoogte worden gehouden van eventuele gevolgen voor zover de overlegprocedures dit toelaten.

“Dit zijn moeilijke veranderingen voor elk bedrijf en onze gedachten gaan uit naar de betrokken teamleden en hun gezinnen,” aldus Karen Reddington, president van FedEx Europe. “In lijn met onze cultuur zullen we dit proces uitvoeren met maximale ondersteuning voor de betrokkenen en in nauw overleg met onze sociale partners.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.