Europese economie en geopolitiek blijven goederenoverslag parten spelen

Europese economie en geopolitiek blijven goederenoverslag parten spelen

In de eerste negen maanden van dit jaar hebben bedrijven in North Sea Port een totale goederenoverslag via zeevaart van 49,6 miljoen ton geboekt. Dit markeert echter een neergang van 11,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De voornaamste afname zien we bij de overslag van massagoederen. Vloeibare bulk, waaronder nafta, diesel en biodiesel, is met 15,2% afgenomen tot 11,2 miljoen ton. De overslag van droge bulk, met daarin vaste brandstoffen zoals kolen, ertsen, landbouwproducten en bouwmaterialen, daalde met 12,7% en kwam uit op 26,7 miljoen ton.

Daarnaast zien we een afname in de overslag van containers (-7,8%) tot een totaal van 1,6 miljoen ton. Stukgoed (breakbulk) daalde met 5,4% tot 7,3 miljoen ton, terwijl de overslag van rollend materieel (ro/ro) stabiel bleef op 2,8 miljoen ton.

Opvallend is de positieve trend in twee soorten goederen. Gedurende de eerste drie kwartalen van dit jaar zagen we een toename in de behandeling van voedingsproducten (+9% ofwel +0,3 miljoen ton), en de overslag van producten uit de metaalindustrie bleef op hetzelfde niveau.

De daling in de goederenoverslag via zeevaart is vooral merkbaar bij de import, waar een daling van 13,1% (een afname van 5,3 miljoen ton) werd opgetekend. Bij de export is de daling kleiner, namelijk 7,7% (een afname van 1,2 miljoen ton). De verhouding tussen import en export bedraagt momenteel 71% tot 29%.

Wat betreft de overslag via binnenvaart bedroeg deze 46,8 miljoen ton, een lichte daling van 3,8% (-1,9 miljoen ton) vergeleken met dezelfde periode in 2022. Opvallend is dat de overslag via binnenvaart zich beter staande houdt dan die via zeevaart.

Het jaar 2022 werd beschouwd als het beste jaar ooit voor North Sea Port. De huidige daling kan worden verklaard door een afnemende wereldwijde vraag, stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten. Deze neergang manifesteerde zich al in de eerste zes maanden en zet zich voort met een afname van ruim 11%. Hoewel de havenvoorraden aanvankelijk vol waren, is de vraag sinds het derde kwartaal gedaald, met name in sectoren zoals staal, logistiek, (petro)chemie en de auto-industrie. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling in de haven.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.