CMB’s toekomstige strategie voor Euronav

CMB’s toekomstige strategie voor Euronav

Er is de laatste week veel veranderd bij Euronav. CMB neemt de aandelen over, Frontline zal een aantal tankers overnemen. Maar waar wil Euronav nu naar toe?

CMB heeft een duidelijke strategie voor Euronav die gebaseerd is op drie pijlers:

1. Diversificatie van de vloot

CMB wil de vloot van Euronav diversifiëren naar verschillende andere scheepvaartsegmenten om de afhankelijkheid van transport van ruwe olie te verminderen. Dit betekent niet het volledig verlaten van de tankeractiviteiten, maar wel een geleidelijke afbouw van het aandeel van de inkomsten uit het transport van ruwe olie door verschillende types van scheepvaartactiva toe te voegen aan de Euronav portefeuille.

Deze diversificatie kan gerealiseerd worden door :

De aankoop van tweedehandse toekomstgerichte tonnage
Het bestellen van toekomstgerichte nieuwbouwschepen
De verwerving van een deel of het geheel van de toekomstgerichte vloot van CMB en CMB.TECH (zie vlootlijst in Bijlage 2)

Toekomstgericht betekent in de visie van CMB efficiënte schepen met een lage koolstofuitstoot en/of schepen aangedreven door waterstof en/of schepen aangedreven door ammoniak.

2. Vergroening van de vloot

CMB is ervan overtuigd dat het aanbieden van schepen met een lage uitstoot een belangrijke trend in de scheepvaart is. Het zal van cruciaal belang zijn om aanzienlijke hoeveelheden kapitaal van de industrie en rederijen te besteden aan de ontwikkeling van koolstofarme motoren, brandstoftoevoersystemen en de productie van koolstofarme brandstoffen. CMB wil dat Euronav een leidende rol speelt in de vergroening van de scheepvaartindustrie en de referentie reder wordt als het gaat om groene schepen.

3. Optimalisatie van de bestaande vloot

De kwaliteit van de Euronav vloot is altijd uitstekend geweest. Door minder efficiënte/oudere tankers van de hand te doen en de opbrengst te herinvesteren in nieuwbouw/moderne tweedehandse tonnage of technische upgrades (bv. energiebesparende systemen), wil CMB de grote overblijvende vloot van tankers van Euronav optimaliseren om zo blijvend de beste vloot aan te bieden aan haar klanten.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.